În 1992, la Bucureşti, statele riverane Mării Negre, pe deplin conştiente de problemele cu care se confruntă această regiune, au semnat Convenţia pentru protecţia Mării Negre împotriva poluării. România este depozitarul acestui important document, ratificat de toate statele semnatare, prin care acestea se angajează să depună toate eforturile pentru refacerea diversităţii ecologice a ecosistemului marin Marea Neagră. Astfel, s-a creat cadrul instituţional legal pentru adoptarea măsurilor de conservare şi protecţie a ecosistemului marin Marea Neagră.

 

Convenţia pentru protecţia Mării Negre împotriva poluării, denumită generic și Convenţia de la Bucureşti, a fost ratificată prin Legea 98/1992, la 21 aprilie.

 

Ziua Internaţională a Mării Negre se celebrează în fiecare an la 31 octombrie. Această dată a fost aleasă deoarece în ziua de 31 octombrie 1996, la Istanbul, a fost semnat primul Plan Strategic de Acţiune pentru Reabilitarea şi Protecţia Mării Negre.

 

Planul Strategic de Acţiune a fost actualizat şi aprobat în 2009 la Sofia și a fost conceput ca un instrument de lucru esenţial pentru cooperarea în regiunea Mării Negre. Obiectivul principal este evaluarea, dezvoltarea, armonizarea, implementarea şi monitorizarea politicilor şi strategiilor de mediu pentru reducerea şi eliminarea presiunilor antropice, care au condus la degradarea diversităţii ecologice a ecosistemului Marea Neagră.

 

Ministerul Apelor și Pădurilor (MAP) implementează Planul Strategic de Acţiune pentru Marea Neagră, care reprezintă un instrument de lucru şi de cooperare la nivel regional. În acest context, anual, MAP susţine financiar monitoringul integrat al factorilor fizico-chimici şi biologici al Mării Negre. Rezultatele obţinute stau la baza deciziilor pentru îmbunătăţirea stării ecologice a Mării Negre.

 

Totodată, trebuie subliniat faptul că una din obligaţiile României, respectiv a Ministerului Apelor și Pădurilor, este implementarea Directivei Cadru Strategia pentru mediul marin, al cărui obiectiv este atingerea stării ecologice bune a mediului marin până în 2020, acesta pliindu-se perfect pe cerinţele Convenţiei pentru protecţia Mării Negre împotriva poluării, respectiv protecţia şi conservarea Mării Negre.

 

Pentru marcarea Zilei Internaţionale a Mării Negre, Ministerul Apelor și Pădurilor împreună cu Institutului Naţional de Cercetare Dezvoltare Marină „Grigore Antipa” și Societatea Română de Ecologie au organizat astăzi evenimentul Ziua Internațională a Mării Negre, la Constanța, la care au participat circa 100 de invitați, reprezentanți din mediul științific, Institutul National de Cercetare Dezvoltare Marină „Grigore Antipa”, GEOECOMAR, Institutul Național de Cercetare Dezvoltare Delta Dunării, reprezentanți ai Ministerului Cercetării și Inovării, actori implicați în activitățile maritime, Garda de coastă, Centru Scafandri Constanța, reprezentanți ai mediului universitar, ONG-ul Mare Nostrum, Universitatea Maritimă din Constanța, Universitatea Ovidius Constanța, prof. emerit dr. Angheluță Vădineanu, președintele Societății Române de Ecologie.

 

În cadrul evenimentului de astăzi au fost făcute prezentări privind semnificația zilei Mării Negre și importanța Planului Strategic de Acțiune pentru Reabilitarea și Protecția Mării Negre, agenda strategică pentru Cercetare și Inovarea la Marea Neagră precum și lucrarea Îmbunătăţirea capacităţii autorităţii publice centrale în domeniul protecţiei mediului marin în ceea ce priveşte monitorizarea, evaluarea, planificarea, implementarea şi raportarea cerinţelor stabilite în Directiva Cadru Strategia pentru mediul marin şi pentru gospodărirea integrată a zonei costiere realizată în cadrul proiect POCA: cod SMIS 127598.