În mai 2016, Comisia Europeană a lansat raportul de evaluare a punerii în aplicare a politicilor de mediu (Environmental Implementation Review, EIR), ce cuprinde un ciclu de doi ani de analiză, dialog și colaborare cu statele membre, cu scopul de a  îmbunătăți punerea în aplicare a politicii și a legislației Uniunii Europene în domeniul mediului. Ca un prim pas, Comisia a elaborat 28 de rapoarte, pentru fiecare stat membru,  în care sunt descrise principalele provocări și oportunități privind punerea în aplicare a politicilor de mediu pentru fiecare stat membru. Aceste rapoarte au scopul de a stimula o dezbatere pozitivă atât cu privire la provocările comune în materie de mediu pentru Uniunea Europeană, cât și cu privire la cele mai eficace metode de abordare a principalelor lacune întâlnite în punerea în aplicare. Rapoartele respective se bazează pe rapoartele de punere în aplicare sectoriale detaliate, colectate sau emise de Comisia Europeană  în conformitate cu legislația specifică de mediu, precum și pe raportul privind starea mediului pentru anul 2015 și pe alte rapoarte elaborate de Agenția Europeană de Mediu. Aceste rapoarte nu vor înlocui instrumentele specifice pentru respectarea obligațiilor prevăzute în dreptul Uniunii Europene. Principalele provocări au fost selectate luând în considerare anumiți factori, cum ar fi importanța sau gravitatea problemei de punere în aplicare a politicilor de mediu, având în vedere impactul asupra calității vieții cetățenilor, distanța față de obiectiv și implicațiile financiare.

 

Raportul specific fiecărei țări este elaborat o dată la doi ani, concentrându-se pe teme esențiale în domeniul legislației și politicii de mediu în fiecare stat membru. Astfel, primul raport a fost publicat în prima parte a anului 2017 iar cel de-al 2-lea raport a fost publicat pe 5 aprilie 2019.

 

 

http://ec.europa.eu/environment/eir/country-reports/index_en.htm

 

Report_„Evaluarea implementării legislației de mediu în România – proiect raport de țară – 2019  

Report_„Evaluarea implementării legislației de mediu în România – proiect raport de țară – 2017