Prin procesul verbal nr. 17709 de joi, 19 septembrie, a fost finalizată recepția la încheierea lucrărilor pentru obiectivul de investiții Refacerea capacității de tranzitare a acumulării Lac de redresare aval captare acumulare UHE Bacău II, județul Bacău”, în conformitate cu Regulamentul de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora prevăzut de HG 273/1994 cu modificările și completările ulterioare.

Reamintim că decolmatarea propriu-zisă a fost finalizată la 30 august, dată la care Administrația Bazinală de Apă Siret a preluat de la antreprenor cuveta lacului și, începând cu 1 septembrie, a fost demarat procesul de refacere a volumului de apă din acumulare. Ulterior, au fost efectuate lucrări adiacente decolmatării efective (dezafectarea drumului și a rampelor de acces, transportul materialului din depozitele intermediare, readucerea la starea inițială a terenului în zona organizării de șantier). Totodată, în urma readucerii lacului la cota inițială, s-a putut verifica atât modul de comportare a amenajării hidrotehnice, cât și faptul că lucrarea și-a atins scopul pentru care a fost proiectată.

Proiectul a constat în excavarea și transportul unei cantități de 460.770 de metri cubi de material aluvionar, pentru a asigura funcționarea acumulării la parametrii optimi proiectați inițial. Astfel, se reduc efectele negative asupra mediului și a riveranilor din zonă și se îmbunătățește calitatea apei pentru piscicultură și agrement. Valoarea totală a proiectului este de 13.671.231 lei.