Informatii de interes publicAplicarea Legii prevenirii...

  LEGISLAȚIE SILVICĂ ȘI CINEGETICĂ APLICABILĂ ÎN DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚILOR DE CONSTATARE ȘI APLICARE A SANCȚIUNILOR CONTRAVENȚIONALE     DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE AUTORITĂȚIILOR/INSTITUȚIILOR PUBLICE ÎN DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚILOR DE CONSTATARE ȘI APLICAREA...

30 July 2018 Informatii de interes public

Bilanț...

Bilanț 31.03.2018 Centralizat Bilanț 31.03.2018 Activitate proprie Bilanț 31.12.2017 Centralizat Bilanț 31.12.2017 Activitate proprie...

17 April 2018 Informatii de interes public

Declarații de avere si de interese...

Declarații de avere și de interese...

22 September 2017 Informatii de interes public

Achiziții publice...

PAAP 2019 Paap 25_09_2018 Paap 27_08_2018 Programul anual al achizițiilor publice-2018 Programul anual al achizițiilor publice-2017     Contracte cu val. peste 5000 euro 2019 Anexa contracte 5000 euro 2019...

22 September 2017 Informatii de interes public

Buget din toate sursele de venituri...

BUGET PE SURSE FINANCIARE BUGET CENTRALIZAT 2019 Buget 2018 Bugetul de cheltuieli-Administratie Centrala Bugetul de cheltuieli-ANAR Bugetul de cheltuieli-Centralizator Bugetul de cheltuieli-Controlul integrat al poluarii cu nutrienti Repartizarea pe trimestre...

22 September 2017 Informatii de interes public

Buletinul informativ...

Conform art. 5 (2) din Legea nr. 544/2001, autoritatile si institutiile publice au obligatia sa publice si sa actualizeze anual un buletin informativ care va cuprinde informatiile de interes public....

22 September 2017 Informatii de interes public

Solicitare informații. Legislație...

Persoana responsabilă cu aplicarea prevederilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, la nivelul Ministerului Apelor și Pădurilor este doamna Ileana PARASCHIV, consilier superior în cadrul Direcției de...

22 September 2017 Informatii de interes public