PĂDURIProiecte de acte normative supuse dezbater...

ORDIN pentru modificarea şi completarea Ordinului nr. 367/2010 pentru aprobarea valorii concesiunii, a modului de calcul şi a modului de plată a redevenţei obţinute din concesionarea terenurilor forestiere proprietate publică...

23 September 2014 PĂDURI

Legislatie silvica...

Legislatie_silvicultura Regulamentul UE privind lemnul – 2013 Regulamente R 1024_2008 aplicare FLEGT_ rom Regulament 2173_2005 licenţe FLEGT Regulament 995 din 2010 comercializare lemn EUTR Ghidul de bune practici pentru operatorii...

28 August 2014 PĂDURI

Avizari / Autorizari...

Hot. 3 din 24 martie 2020 a Comisiei de atestare a operatorilor economici pentru exploatări forestiere     Hot. 2 din 18 februarie 2020 a Comisiei de atestare a operatorilor...

03 July 2014 PĂDURI

Control Silvic...

...

03 July 2014 PĂDURI

Managementul Forestier...

CUPRINS normativ proiectare Normativ proiectare drumuri forest CUPRINS normativ reabilitare Normativ reabilitare drumuri forest LISTA documentelor necesare pentru decontarea de la bugetul de stat a contravalorii serviciilor silvice conform HG...

03 July 2014 PĂDURI

Managementul padurilor...

Legislatie Silvica Politici Forestiere Managementul Forestier Dezvoltare Forestiera Control Silvic Avizari / Autorizari...

03 July 2014 PĂDURI

Păduri...

Conducere: Director General – Ilie Mihalache Director managementul resurselor forestiere – Dan Achim Director politici, strategii si proiecte in silvicultura – Dănuț Iacob Director managementul resurselor cinegetice – Daniel Dicu...

03 July 2014 Domenii, PĂDURI