Proiect SIPOCA 608O serie de obiective importante stabilite ...

  Ministerul Apelor și Pădurilor derulează începând din luna octombrie a.c, Proiectul ”Îmbunătățirea capacității autorității publice centrale în domeniul protecției mediului marin în ceea ce privește monitorizarea, evaluarea, planificarea, implementarea...

29 October 2019 Proiect SIPOCA 608