Transparenta institutionalaRaport privind evoluția RNP-ROMSILVA si i...

Raport privind evoluția RNP-ROMSILVA si indeplinirea ind.de perform prevăzuți în contractul de mandat la finele TR.III 2019...

12 November 2019 Transparenta institutionala

Raportul Auditului Financiar al Situatiilo...

Raportul Auditului Financiar al Sit.Finan.2018-RO...

24 July 2019 Transparenta institutionala

Anunţ de recrutare pentru poziţia de mem...

Ministerul Apelor și Pădurilor și expertul său în recrutare S.C. Pluri Consultants România S.R.L. anunţă declanşarea procedurii de recrutare și selecție de candidaţi pentru nominalizarea în vederea numirii membrilor Consiliului...

08 January 2019 Transparenta institutionala

Audit Public Intern...

Carta auditului public intern din cadrul Ministerului Apelor și Pădurilor Norme metodologice privind exercitarea activității de audit public specifice MInisterului Apelor și Pădurilor...

18 December 2018 Transparenta institutionala

Sistem de control intern managerial –...

[content_protector password=”scim2017″ identifier=”scim2017″] Ordinul nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice   Anexa_Codul controlului intern managerial al entităților publice din 20.04.2018   Ordinul nr. 600/2018 privind...

18 December 2018 Transparenta institutionala

Sistemul de Control Intern Managerial...

Ordinul nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice Anexa_Codul controlului intern managerial al entităților publice din 20.04.2018 Ordinul nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial...

18 December 2018 Transparenta institutionala

Plan Formare Profesională MAP...

Furnizorii de formare profesională care doresc să se implice în implementarea planului de formare profesională a angajaților Ministerului Apelor și Pădurilor sunt invitați să trimită oferta, în variantă electronică, la...

05 April 2018 Transparenta institutionala

RAPORT privind activitatea SC ESZ Prahova ...

Prezentul raport este elaborat în temeiul și în conformitate cu prevederile Art. 58 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor...

30 June 2017 Transparenta institutionala

Semestrul I 2017 – Rapoarte de activ...

Regăsiți, mai jos, rapoartele de activitate ale instituțiilor din subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea Ministerului Apelor și Pădurilor, aferente primului semestru al anului 2017:   AN Apele Române RNP...

30 June 2017 Transparenta institutionala