Consultare publică deschisă pentru implicarea factorilor interesați în elaborarea Planurilor de Management al Riscului la Inundații chestionar SIPOCA 734

 

 

REF: Consultare publică deschisă pentru implicarea factorilor interesați în elaborarea Planurilor de Management al Riscului la Inundații

 

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor în calitate de lider de proiect, și Administrația Națională „Apele Române”, în calitate de partener, derulează, începând cu luna octombrie 2019, Proiectul „Întărirea capacității autorității publice centrale în domeniul apelor în scopul implementării etapelor a 2-a si a 3-a ale Ciclului II al Directivei Inundații – RO-FLOODS ” cod SIPOCA 734 / cod MySMIS 130033.

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, obiectiv specific Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu SCAP.

Proiectul are ca scop elaborarea celui de-al doilea ciclu de Planuri de Management al Riscului la Inundații pentru perioada 2022-2027.

Planurile de Management al Riscului la Inundații reprezintă etapa finală a procesului care stabilește modalitățile de reducere a riscurilor la inundații, propunând măsuri cu implicarea și colaborarea factorilor interesați (stakeholderilor). Facilitarea unei implicări active a tuturor stakeholderilor și îmbunătăţirea procesului de luare a deciziilor prin participare și consultare publică reprezintă una dintre ariile de acțiune prioritare ale proiectului.

Astfel, prin Proiectul SIPOCA 734 Ministerul Mediului Apelor si Pădurilor împreună cu partenerul său din cadrul proiectului – Administrația Națională „Apele Române” propun o consultare publică deschisă pentru implicarea stakeholderilor în procesul de elaborare a Planurilor de Management al Riscului la Inundații.

Chestionarul realizat la nivelul proiectului, disponibil la adresa https://www.surveymonkey.com/r/R9KY8P7 va conduce la realizarea unei evaluări reale a nivelului de conștientizare, dar și a capacității stakeholderilor în ceea ce privește managementul riscului la inundații.

Scopul acestei consultări vizează:

  • evaluarea nivelului de informare al stakeholderilor cu privire la riscul la inundații și nivelul de participare și consultare pentru implementarea primului ciclu al Directivei UE privind Inundațiile (perioada 2016 -2021).
  • oferirea posibilității tuturor stakeholderii de a se implica și de a avea o contribuție proactivă în cadrul acestui proiect pentru reducerea riscului la inundații.
  • colectarea unor date cheie, opinii și comentarii privind modalitatea în care stakeholderii își doresc să fie consultați și implicați în dezvoltarea acestui proiect. Datele colectate în acest chestionar vor reprezenta baza pentru dezvoltarea unei strategii de comunicare și implicare a stakeholderilor în cadrul proiectului.

Riscul la inundații este un subiect central la nivel național, care afectează o paletă largă de categorii de stakeholderi, precum cetățeni, organizații non-guvernamentale, companii, universități, instituții de cercetare, autorități publice, asociații profesionale etc. Am dori să invităm toate persoanele sau grupurile interesate și afectate să participe la această consultare.

 

Consultarea este deschisă publicului în perioada 27.05.2020 – 27.06.2020.

 

Informații despre chestionar:

Durata estimată pentru completarea chestionarului este de maxim 15 minute.

Alături de întrebările introductive despre respondent, chestionarul conține patru secțiuni principale:

  • Secțiunea 1 – Nivelul de informare al stakeholderilor privind managementul riscului la inundații și implicarea lor în dezvoltarea Planurilor de Management al Riscului la Inundații (PMRI) în primul ciclu de implementare a Directivei privind Inundațiile;
  • Secțiunea 2 – Modul de raportare al stakeholderilor față de problemele de management al riscului la inundații în România;
  • Secțiunea 3 – Capacitatea stakeholderilor de implicare în dezvoltarea măsurilor pentru reducerea riscului la inundații în cadrul acestui proiect;
  • Secțiunea 4 – Modalități de implicare și consultare a stakeholderilor în cadrul acestui proiect.

 

Vă invităm să participați la această consultare și să acordați 15 minute completării chestionarului. Contribuția dumneavoastră este foarte importantă pentru proiect, iar răspunsurile la chestionar ne vor ajuta să îmbunătățim modalitatea de implicare a tuturor fatorilor interesați în problemele legate de managementul riscului la inundații.

Pentru a completa chestionatul accesați  https://www.surveymonkey.com/r/R9KY8P7.

 

 

 

 

 

 

Contact: Olimpia Negru, manager Proiect SIPOCA 734

e-mail: olimpia.negru@mmediu.ro

comunicare.sipoca734@mmediu.ro

 

 

„Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020”