La întâlnirea care a fost condusă de secretarul de stat pentru ape, Adriana Petcu, au fost analizate stadiul primului lot de proiecte finanțate prin POIM dar și corecțiile care trebuie aduse în vederea finalizării soluțiilor din studiile de fezabilitate. Totodată, au fost stabilite termene pentru depunerea cererilor de finanțare.

 

Valoarea totală a proiectelor este de aproximativ 450 milioane de euro.

 

În prima zi a întâlnirii a fost analizat stadiul proiectelor de la Administrațiile Bazinale de Apă (ABA) Jiu, Olt, Siret, Buzau-Ialomița și Administrația Bazinală Dobrogea-Litoral. De asemenea, în cea de-a doua zi a fost analizat stadiul pregătirii proiectelor care urmează a fi finanțate din Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) la ABA Banat, ABA Argeș-Vedea, ABA Crișuri, ABA Mureș, ABA Someș-Tisa, ABA Prut-Bârlad.

 

Printre proiectele analizate s-au numărat „Mărirea gradului  de protecție împotriva inundațiilor în bazinul hidrografic Mureș prin ridicarea clasei de importanță a infrastructurii existente de apărare”, „Amenajarea complexă a râurilor Jiul de Vest și de Est în vederea apărării împotriva inundațiilor riverane-Obiectul I Punerea în siguranță a barajului valea de Pești, jud. Hunedoara”, „Apărare complexă a localităților situate în Delta Dunării pentru minimizarea riscului inundațiilor asupra vieții” etc. De asemenea, a fost analizat stadiul proiectului Reducerea eroziunii costiere Faza II (etapa I și II ) care are o valoare de peste 750 milioane de euro, proiect care are contractul de finanțare semnat.

 

Cu aceleași administrații bazinale de apă s-a efectuat o analiză detaliată asupra stadiului investițiilor aflate în derulare, cu finanțare de la bugetul de stat, BDCE și din venituri proprii ale ANAR. S-a pus accent pe stadiul execuției investițiilor finanțate prin HG 441/2019 prin care au fost alocate fonduri pentru executarea de lucrări în regim de urgență, în scopul prevenirii și înlăturării efectelor produse de inundațiile din primăvara acestui an.

 

Direcția de resort din cadrul MAP și ANAR vor continua să monitorizeze în permanență toate proiectele derulate din fonduri europene prin Programul Operațional Infrastructură Mare, dar și proiectele executate din fonduri de la bugetul de stat, credit extern BDCE și fonduri proprii ANAR.