O delegație a Ministerului Apelor și Pădurilor, condusă de ministrul Ioan Deneș, se află zilele acestea la Budapesta, în Ungaria, la cea de a treia Reuniune Ministerială a țărilor bazinului râului Tisa.

Reuniunea are ca obiectiv întărirea cooperării între țările riverane râului Tisa (Ucraina, România, Slovacia, Ungaria și Serbia), prin semnarea celui de-al treilea Memorandum de Înțelegere actualizat pentru implementarea Planului actualizat Integrat de Management al Bazinului Râului Tisa, care sprijină dezvoltarea durabilă a regiunii.

Evenimentul este organizat de Președinția Ungară a Comisiei Internaționale pentru protecția fluviului Dunărea (ICPDR), organizație internațională formată din 14 state (Austria, Bosnia-Herțegovina, Bulgaria, Croația, Cehia, Germania, Ungaria, Moldova, Muntenegru, România, Serbia, Slovacia, Slovenia, Ucraina) și Uniunea Europeană.

ICPDR a înființat Grupul Tisa în vederea îmbunătățirii coordonării și implementării cooperării la nivelul întregului bazin, iar această cooperare se realizează în baza Memorandumului de Înțelegere semnat la 3 decembrie 2004, la Viena, în Austria, și celui de-al doilea Memorandum de Înțelegere semnat la 11 aprilie 2011, la Uzhgorod, în Ucraina.

Grupul Tisa este platforma pentru consolidarea coordonării și schimbului de informații legate de activitățile internaționale, regionale și naționale din bazinul râului Tisa și pentru asigurarea armonizării și eficientizării eforturilor conexe.

Planul actualizat Integrat de Management al Bazinului Râului Tisa a fost dezvoltat în cadrul proiectului JOINTISZA „Consolidarea cooperării între planul de gestionare a bazinelor hidrografice și prevenirea riscului de inundații care să îmbunătățeascăstarea  apelor din bazinul Râului Tisa”.

La Budapesta, în cadrul celei de-a treia reuniuni ministeriale a țărilor bazinului râului Tisa s-a adopta Planul actualizat Integrat de Management al Bazinului Râului Tisa.

Proiectul JOINTISZA va asigura integrarea gestionării riscului de inundații în procesul de planificare a managementului bazinal și va facilita, de asemenea, implicarea părților interesate și a sectoarelor relevante (de exemplu, riscul de inundații, resursele de apă, hidrologia urbană și gestionarea secetei).

Un obiectiv pe termen lung al proiectului îl reprezintă îmbunătățirea implementării Directivei 2007/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2007 privind evaluarea și gestionarea riscurilor de inundații și a Directivei 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, care vizează patru grupuri specifice: administrații naționale de apă, institute de cercetare în domeniul apei, organizații internaționale și alte părți interesate, precum și ONG-uri.

La finalul reuniunii, a avut loc semnarea celui de-al treilea Memorandum de Înțelegere actualizat pentru implementarea Planului actualizat Integrat de Management al Bazinului Râului Tisa, care sprijină dezvoltarea durabilă a regiunii.

 

Cu ocazia acestui eveniment, astăzi, ministrul Ioan Deneș a susținut un discurs pe care îl puteți citi integral aici:

 

Excelențele Voastre,

Doamnelor și domnilor,

 

În primul rând, vreau să adresez mulțumiri Președinției ungare a ICPDR pentru organizarea acestei întâlniri foarte importante pentru cooperarea în domeniul gestionării resursei de apă în bazinul hidrografic al râului Tisa.

Ziua de astăzi reprezintă un moment cu o însemnătate deosebită pentru această cooperare, moment în care, pe de o parte, evaluăm activitățile care au fost realizate în ultimii 8 ani de la întâlnirea precedentă de la Ujgorod. Însă, pe de altă parte, stabilim un nou cadru comun de implementare pentru Planul actualizat Integrat de Management al Bazinului Râului Tisa, în baza noului Memorandum pe care urmează să-l semnăm.

În acest sens, vreau să exprim recunoștința personală pentru munca dedicată a experților naționali și a celor din cadrul Comisiei Internaționale pentru Protecția fluviului Dunărea, precum și pentru sprijinul acordat de Comisia Europeană prin Programul Transnațional Dunărea.

După cum știți, râul Tisa formează cel mai mare sub-bazin al Dunării și acoperă o mare parte a teritoriilor din România, Ungaria, Slovacia, Ucraina și Serbia. Disponibilitatea și calitatea resurselor de apă sunt factori care influențează semnificativ calitatea vieții, precum și specificul activităților desfășurate de populația rezidentă în zonele respective. Totodată, după cum știți, râul Tisa reprezintă un ecosistem valoros, iar noi avem responsabilitatea de a ne asigura de protejarea acestuia pentru generațiile viitoare.

Trebuie să recunoaștem faptul că dezvoltarea economică din trecut a afectat condițiile de mediu regiunii în general și, în mod special, mediul acvatic al râurilor care sunt cuprinse în bazinul Tisei.

Este necesar să conștientizăm că implementarea unor modele de dezvoltare economică și social, care afectează sau neglijează mediul, va conduce la daune importante pentru sănătatea publică, nivelul de trai, precum și pentru dezvoltarea umană în general.

Având în vedere situația pe care o cunoaștem, singura cale pentru asigurarea dezvoltării sociale și economice a regiunii este identificarea unei metode de reconciliere între această necesitate și protecția cantității și calității apei.

În acest sens, se impune promovarea și susținerea unei dezvoltări durabile în care procesul de dezvoltare ar trebui să integreze creșterea economică, îmbunătățirea calității vieții, asistența medicală, educația, dezvoltarea socială și un mediu natural care să poată susține ecosistemul global din care facem parte cu toții. Tocmai aceasta este finalitatea Planului actualizat, de a implementa un program de măsuri pentru a atinge „starea bună a apei” în conformitate cu Directiva-Cadru Apă. 

Totodată, acest Plan abordează problema gestionării inundațiilor pentru a atinge obiectivele Directivei Uniunii Europene privind inundațiile și ale Programului de acțiune pentru inundații al Comisiei Internaționale pentru protecția fluviului Dunărea, în vederea asigurării unui nivel ridicat de protecție pentru oamenii din întreaga regiune. 

Această problematică este cu atât mai importantă cu cât trebuie să facem față problemei emergente a schimbărilor climatice, care va adăuga presiuni suplimentare asupra posibilității atingerii obiectivelor stabilite în acest Plan.

Noile provocări vor necesita consolidarea cooperării existente pentru a dezvolta un cadru coerent, realist și fezabil pentru acțiunile viitoare.

 

Domnelor și domnilor,

 

România va continua să sprijine activ colaborarea pentru managementul apei în bazinul râului Tisa și, în mod concret, va susține promovarea de proiecte commune, menite să contribuie la implementarea politicilor și directivelor europene din domeniul apelor.

 

Vă mulțumesc!