Primul punct al vizitei l-a constituit localitatea Lacul Sărat. Din delegația care l-a însoțit pe demnitar au mai făcut parte directorul Administrației Naționale „Apele Române”(ANAR), Victor Sandu, directorul general al Regiei Naționale a Pădurilor-Romsilva, Gheorghe Mihăilescu, directorul Administrației Bazinale de Apă Buzău-Ialomița, Marilena Stoian, directorul Sistemului de Gospodărire a Apelor Brăila, Laura Satnoianu, directorul Direcției Silvice Brăila, Vasile Dumitrașc, inspectorul șef al Gărzii Forestiere Focșani, Ionică Cherciu, precum și angajați ai ANAR și RNP.

 

Din partea autorităților locale au fost prezenți președintele Consiliului Județean Brăila, Francisk-Iulian Chiriac, vicepreședintele C.J. Brăila, Ionel Epureanu, senatorul de Brăila, Ion Rotaru, primarul comunei Chișcani, Costică Busuioc Cojea, și agenții economici care oferă sercivii balneoclimaterice persoanelor venite la tratament.

 

Ministrul Ioan Deneș a analizat, la fața locului, situația creată în urma secării cvasitotale a apei din Lacul 1 și Lacul 2, din stațiunea Lacul Sărat. În urma inspecției în teren, la sediul Asociației „Centrul de Informare și Documentare pentru Integrare Europeană și Dezvoltare Durabilă” Brăila, în localitatea Chișcani, UAT de care aparține Lacul Sărat, delegația MAP a avut o întâlnire cu directori ai Agenției Naționale pentru Resurse Minerale(ANRM), Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare(ANIF) și ai Institutului Naţional de Recuperare, Medicină Fizică şi Balneoclimatologie și autorități locale pentru a căuta soluții în vederea refacerii luciului de apă. Lacul Sărat este o stațiune balneoclimaterică foarte căutată de persoanele care vor să se trateze de diverse afecțiuni medicale, printre care afecțiuni reumatismale, endocrine și altele. 

 

În urma discuțiilor conduse de ministrul apelor și pădurilor, s-a ajuns la concluzia că trebuie aplicat un plan de măsuri imediat, dar și unul pentru termen mediu și lung, astfel încât problema să fie rezolvată în mod durabil.

 

În ceea ce privește acțiunea imediată, s-a convenit implementarea unui prim plan de măsuri, în cinci pași, care presupune colaborarea specialiștilor ANAR, ai ANIF, ai Institutului Balneoclimateric, ai ANRM și ai autorităților locale și responsabilitățile care revin fiecărei entități în parte.

 

Ministrul Ioan Deneș a subliniat faptul că, atât la începutul cât și în timpul operațiunii, trebuie recoltate probe care să fie analizate permanent, astfel încât umplerea doar a  Lacului 1 să nu afecteze proprietățile fizio-terapeutice ale nămolului și, într-un cadru mai larg, ale  ecosistemului.

 

În toată această perioadă, cercetătorii Institutului Balenoclimateric vor preleva în permanență probe din lac, aceștia fiind cei care vor stabili dacă și ce cantitate de apă se poate direcționa către lac, prin concursul ANAR și ANIF.

 

În ceea ce privește planul pe termen mediu și lung, pentru rezolvarea durabilă a problemei, astfel încât în viitor să nu se mai ajungă la secarea cvasitotală  a celor două lacuri, specialiștii vor propune soluții în urma efectuării unor foraje de monitorizare a pânzei de apă freatică, vor căuta eventuale izvoare, în prezent colmatate, și alte surse care să asigure permanența apei în lac, dar cu monitorizare permanentă a calității factorilor fizico-balneoclimaterici. Ministrul și-a exprimat satisfacția asupra faptului că instituțiile implicate, autoritățile locale și agenții economici și-au arătat disponibilitatea de a conlucra interinstituțional și eficient pentru rezolvarea situației apărute în zona Lacul Sărat.  

 

Ulterior, delegația s-a deplasat în localitatea Corbu Vechi, unde  Ministerul Apelor și Pădurilor derulează investiția „Lucrări de consolidare mal drept râu Siret în zona km 532- 533 aval de localitatea Corbu Vechi și supraînălțare tronsoane dig Nămoloasa-Măxineni km 26+400 – 26+600; 28+300 – 28+700 și dig centura Corbu Vechi  km 0+000 – 0+250”. Această investiție are o valoare totală de 13,9 milioane de lei. Pentru anul 2019, din surse proprii ale ANAR, s-a alocat suma de 5,4 milioane de lei. Capacitățile care se vor realiza sunt: supraînălțare dig pe o lungime de 1.054 metri, apărări de mal pe o lungime de 850 de metri și 5 epiuri(diguri de piatră care apără malul de eroziune sau regularizează cursul). În prezent se află în derulare procedura de achiziție publică.

 

În contextul vizitei de lucru, la întâlnirea cu autoritățile centrale județene și cu primari din județ,  ministrul apelor și pădurilor a prezentat și investițiile din domeniul păduri pe care Ministerul Apelor și Pădurilor le derulează pe raza județului Brăila.

 

Astfel, sunt în diverse faze, 9 obiective de investiții, în valoare totală de peste 7, 4 milioane de lei( cu TVA), reprezentând reconstrucție ecologică forestieră pe terenuri degradate, în comunele: Șuțești -29,75 ha; Berteștii de Jos -39 ha; Vădeni – 8,89 ha; Surdila Greci – 80 ha; Gemenele – 48,39 ha; Ciocile – 57 ha; Movila Miresii – 77,72 ha; Bordei Verde – 25 ha. Obiectivele de mai sus au termenul de finalizare în perioada 2019-2021. De asemenea, Direcția Silvică Brăila are prevăzut în programul pentru 2019 acțiuni de regenerare a pădurilor pe o suprafață de 323 ha, valoarea totală a lucrărilor ajungând la peste 3,1 milioane de lei. 

 

În ceea ce privește podul peste Dunăre, care va fi construit la Brăila, Ministerul Apelor și Pădurilor, prin RNP-Romsilva, ca urmare a solicitării Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere(CNAIR) a scos din domeniul forestier 4,6 ha de teren, prin Hotărârea de Guvern 857/31.10.2018.

 

Ministrul Ioan Deneș le-a spus autorităților locale că în cazul în care CNAIR solicită scoaterea și a altor suprafețe din fondul forestier, în vederea construirii obiectivului „Pod suspendat peste Dunăre la Brăila”, MAP va răspunde cererii cu aceeași solicitudine. Demnitarul a subliniat faptul că până în prezent, la MAP nu a fost înregistrată o altă cerere din partea CNAIR.