Misiune

Misiunea Ministerul Apelor și Pădurilor

 

Ministerul Apelor şi Pădurilor este organizat şi funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului.

 

Ministerul Apelor şi Pădurilor îşi desfăşoară activitatea în domeniile: planificare strategică, managementul fondului forestier şi cinegetic, gospodărirea apelor, hidrologie, hidrogeologie, protecţia, conservarea şi refacerea capitalului natural din domeniul apelor şi pădurilor.

 

Ministerul Apelor si Pădurilor coordonează activitatea de integrare a cerințelor privind planificarea strategică, managementul fondului forestier si cinegetic, gospodărirea apelor, hidrologie, hidrogeologie, în celelalte politici sectoriale, în concordanță cu cerințele si standardele europene si internaționale.

 

Ministerul Apelor şi Pădurilor asigură îndeplinirea condiţionalităţilor ex-ante şi respectarea planurilor de măsuri asumate pentru îndeplinirea acestora, pentru domeniile gospodăririi apelor, în acord cu angajamentele asumate prin Acordul de parteneriat 2014—2020 şi Programul operaţional Infrastructură mare 2014—2020.

 

Ministerul Apelor şi Pădurilor este desemnat ca autoritate de implementare a Fondului de solidaritate a Uniunii Europene, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 478/2010 pentru aprobarea structurii organizatorice a Autorităţii coordonatoare şi de management în România, precum şi a structurii autorităţilor de implementare pentru gestionarea asistenţei financiare comunitare acordate prin Fondul de solidaritate al Uniunii Europene, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Misiunea Ministerul Apelor și Pădurilor este de a realiza politica la nivel național în domeniile gospodăririi apelor, silvic si cinegetic cu privire la toate sectoarele si subsectoarele pe care le administrează, elaborând strategia si reglementările specifice de dezvoltare si armonizare a acestor activități în cadrul politicii generale a Guvernului, asigurând si coordonând aplicarea strategiei Guvernului în domeniile sale de competență, îndeplinind rolul de autoritate de stat, de sinteză, coordonare, reglementare, monitorizare, inspecție si control în aceste domenii.

 

Viziunea Ministerului Apelor și Pădurilor

 

Să fie o instituție transparentă, de încredere si responsabilă, să servească intereselor societății si sa urmărească activ problematica protecției mediului in România, pe baza evoluțiilor europene si globale. Ministerul Apelor și Pădurilor acţionează pentru a proteja apele și pădurile în armonie cu dezvoltarea economică şi progresul social.

  • Ministerul Apelor și Pădurilor este principala instituție publică responsabilă pentru politicile privind protecția apelor și pădurilor din România.
  • Ministerul Apelor și Pădurilor își asumă această responsabilitate, cu respectarea celor mai înalte standarde de transparență, răspundere și integritate, în colaborare cu alte instituții publice, sectorul privat și organizații ale societății civile.
  • Ministerul Apelor și Pădurilor face eforturi pentru a-și consolida capacitatea de management și performanțele organizaționale, cu scopul de a-și putea duce la îndeplinire responsabilitățile importante ce i-au fost încredințate de către cetățenii României.
  • Ministerul Apelor și Pădurilor răspunde nevoilor cetățenilor. Este interesat de problemele și opiniile acestora și de dialogul cu cetățenii și își evaluează în mod constant rezultatele acțiunilor întreprinse, pentru a-și ajusta activitățile în funcție de cerințe.